Vergoeding & tarieven

Vergoeding

In het algemeen geldt dat Oefentherapie Cesar en Mensendieck bij een aanvullende verzekering door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt verschilt per verzekering.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar worden maximaal 18 keer vergoed uit de basisverzekering.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering.

Oefentherapie Texel heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een behandeling oefentherapie uit de aanvullende verzekering heeft geen consequenties voor het eigen risico.

Wil je zeker weten wat je vergoed krijgt? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Tarieven

Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent, of als je aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden onderstaande tarieven:

  • Individuele behandeling
€40,00
  • Individuele behandeling aan huis
€50,00
  • Intake & onderzoek na verwijzing arts
€50,00
  • Screening, intake & onderzoek zonder verwijzing arts
€50,00